Acties voor het IHF 

Actueel  

Solidariteitsactie

Teken voor de toekomst

Bijna nergens ter wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheidssubsidie zoals wij die kennen. Met de Solidariteitsactie willen wij zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid stellen om toch vrijeschool onderwijs te volgen. Deze vorm van fondswerving blijkt heel positief te werken, omdat er een constante bron van inkomsten ontstaat waardoor de leerkrachten, kinderen en ouders in de projecten zich gewaardeerd en erkend voelen door betrokken mensen in het buitenland.

Met de Solidariteitsactie kunt u buitenlandse vrijescholen steunen door het schoolgeld te betalen voor kinderen van weliswaar onvoldoende draagkrachtige maar vaak erg gemotiveerde ouders. Het geld gaat naar het kinderfonds op de school. Ook individuele peetschappen zijn mogelijk via dit Solidariteitsfonds.

Lees hier verder hoe u kunt helpen... (PDF in nieuw venster)

WOW-actie (Waldorf One World)

Leerlingen helpen kinderen over de hele wereld

Waldorf One World betekent dat leerlingen geld inzamelen voor andere kinderen die het het hard nodig hebben zoals u kunt lezen op deze site.

De WOW–day is ontstaan op een conferentie van Europese Steinerscholen in 1994.

Tijdens deze conferentie werd verslag gedaan van een Noorse bovenbouwklas die 1 dag is gaan werken om geld in te zamelen voor het goede doel. Deze actie inspireerde anderen en breidde zich uit over heel Europa. Al snel is de WOW–day een jaarlijks terugkerende actie, die veel geld voor speciale projecten in ontwikkelingslanden oplevert.

Ook het Internationaal Hulpfonds doet mee aan de WOW-actie. Ingezamelde gelden worden via het IHF voor 100% geschonken aan de projecten.

Iedere school kan meedoen aan deze actie en op diverse manieren geld inzamelen. Denk hierbij aan auto’s wassen, sponsorloop, straattheater, benefietconcert.

Wat u moet doen

  • De school bepaalt de data waarop de dag plaatsvindt.
  • De leerlingen worden geïnformeerd over de projecten waarvoor geld ingezameld wordt.
  • Er wordt besloten welk project gesteund wordt.
  • Het IHF kan eventueel bij jullie op school komen om meer over het project te vertellen aan de leerlingen.
  • Leerlingen, ouders en leerkrachten verzamelen ideeën hoe geld in te zamelen.
  • Je kunt de huis- aan- huis kranten informeren of de locale pers vragen te komen.
  • WOW-Day wordt uitgevoerd.
  • Het ingezamelde geld wordt overgemaakt naar het IHF die het voor 100% schenkt aan de projecten.

Wie gingen jullie voor

Novalis College Eindhoven 2010

Wij hebben een succesvolle WOW-dag gehad en hebben een mooi bedrag voor de Mc Gregor school bij elkaar gehaald: € 3353,49.

wow

De actie begon om 10.15 uur. Een groepje 12e-klas-leerlingen had geld verzameld als een soort weddenchap: als ze € 50,- bij elkaar haalde, zouden ze de snor van de scheikundeleraar af mogen scheren. Ze hadden 110 euro en dus ging niet alleen de snor eraf, maar ook het andere hoofdhaar. Wij hebben dus nu een kale scheikundeleraar dankzij Mc Gregor.

wow

Verder waren er in de stad veel ludieke acties: leerlingen verkochten zelfgemaakte spullen, er waren optredens in een kroeg, in de serviceflats waar de familie Bogaers woont, zijn leerlingen gaan klussen bij de oudjes, er waren weer levende standbeelden in de stad en groepsknuffels te koop. Op school was er een bazar en daar had onze Afrikaanse lerares mw. Alfrink flink werk van gemaakt: Afrikaanse koekies, Afrikaanse kleren etc.

Een mooie dag waar jullie dus veel baat bij gaan hebben.

Hartelijke groeten uit Eindhoven

wow

Klik hier voor de gratis reader als u de PDF-bestanden niet kunt openen.

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...