Peet worden van een kind 

Help mee  

Solidariteitsactie

Waarom financiële hulp aan vrijeschoolleerlingen in het buitenland?

Bijna nergens ter wereld bestaat voor vrijescholen de luxe van overheidssubsidie zoals wij die hier kennen. De kosten voor salarissen, gebouwen, onderhoud en materialen moeten uit eigen middelen worden opgebracht. De ouderbijdrage ligt in deze landen daardoor veel hoger dan in Nederland. Veel ouders van leerlingen van vrijescholen in het buitenland kunnen deze bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen. Zij verdienen ternauwernood genoeg om in hun primaire levensbehoeften te voorzien. Toch is het belangrijk dat kinderen uit alle lagen van de bevolking de school kunnen bezoeken omdat met een populatie van alleen maar leerlingen van draagkrachtige ouders vrijescholen elitescholen zouden worden. Ouders die het schoolgeld niet kunnen betalen maar hun kind wel dolgraag op de vrijeschool willen, hebben dus hulp nodig.

Waar gaat uw geld naartoe?

Een peet kan het volledige bedrag van de ouderbijdrage van een kind op zich nemen of een gedeelte daarvan. Het geld gaat rechtstreeks naar de school van het gesponsorde kind, het kind hoeft dan geen (of slechts gedeeltelijk) schoolgeld te betalen. Dit wordt aan de ouders meegedeeld.
Als u een gift overmaakt naar het SOLIDARITEITSFONDS zonder voor een land, school of kind te kiezen, maakt het bestuur van het IHF de keuze.

Welke scholen kunt u via een peetschap sponsoren?

In Afrika

 • Mbagathi School, Kenia
 • Hekima School , Tanzania
 • Creative Education Foundation Zanzibar, Tanzania
 • Dassenberg Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • Hermanus Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • Gaia Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • Waldorfschool Inkanyezi, Zuid-Afrika
 • Stellenbosch Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • Max Stibbe Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • McGregor Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • Michael Oakschool, Zuid-Afrika
 • Stellenbosch Waldorfschool, Zuid-Afrika
 • Zenzeleni-School for Creative Education, Zuid-Afrika
 • Waldorfschool Plettenberg, Zuid-Afrika
 • Waldorfschool Windhoek, Namibië

In Azië

 • Abhaya Waldorf School, India
 • Diksha Waldorfschool, India
 • Nanhi Dunya school, India
 • Prerana Waldorfschool, India
 • Tashi Waldorfschool, Nepal
 • Maitreya Pathsala, Nepal
 • Dieu Giac Waldorf Kindergarten (VCP), Vietnam (alleen groepen)
 • Than Lan Waldorf Kindergarten (VCP), Vietnam (alleen groepen)
 • Tho Trang Childcare Centre (VCP), Vietnam (alleen groepen)

In Oost-Europa

 • Garegin Hovsepian Waldorfschool, (het lerarenfonds), Armenië
 • Tavisufali Waldorfschool, Georgië
 • Stupeni Waldorfschool, Oekraïne

In West-Europa

 • Waldorfschool Chant’Arize, Frankrijk
 • Palermo Waldorfschool, Italië
 • Escola Livre do Algarve, A Oliveira, Portugal
 • Escola Harpa, Portugal
 • Escola Caracol ão Sol, Portugal
 • Escola Tretzevents, Spanje

In het Midden-Oosten

 • Ein Bustan Waldorfschool, Israël

In Zuid Amerika

 • Aitiara Waldorf School, Brazilië
 • Novalis Waldorfschool, Brazilië

Schoolgeld

Dit verschilt per land en per school en varieert van € 25 tot € 300 per maand. Wij gaan uit van een minimum van € 25/maand. Informatie over een gedeeld peetschap kunt u vinden in de rOndbrief.

Tijdsduur peetschap

Uiteraard kunt u vrij beslissen hoelang u een leerling steunt. U kunt het peetschap ook te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen. Als u echter niet voor een langere periode en een vaste bijdrage kunt of wilt kiezen, is een peetschap minder geschikt en kunt u beter een gift storten in het Solidariteitsfonds. U kunt aangeven voor welke school of voor welk land uw gift bedoeld is. Ook kunt u een algemene donatie doen, eenmalig of periodiek. Ook daarbij kunt u aangeven of u er een bepaalde bestemming aan wilt geven.

Beëindiging peetschap

Als u het peetschap wilt beëindigen, laat het ons dan alstublieft zo vroeg mogelijk weten, per brief of e-mail. We kunnen dan proberen een andere peet voor de betreffende leerling te vinden zodat de continuïteit van z’n verblijf op school gewaarborgd is.

Zodra de door u gesponsorde leerling de school verlaat, zullen wij u dit meedelen.

Informatie over het kind

U krijgt bij het aangaan van een persoonlijk peetschap informatie over het kind en een foto.
Als u dat wilt, ontvangt u het adres van de school. Op deze wijze kunt u via de school bij het wel en wee van het kind betrokken blijven. Daarnaast berichten wij ook in de rOndbrief over peetschappen, projecten en initiatieven.

Persoonlijk contact?

Persoonlijk contact tussen peet en kind kán leiden tot onvoorziene complicaties, zoals:

 • uitzonderingsposities van gesponsorde leerlingen door extra aandacht, pakjes e.d.
 • schaamtegevoelens bij het gezin van het kind, b.v. bij een bezoek van de peet aan school of thuis
 • belasting voor het kind als het gevraagd wordt zijn dankbaarheid te uiten, enz.

Daarom moedigen wij persoonlijke contacten niet aan en laten deze in alle gevallen via de school lopen.

Wel vragen wij de scholen om een jaarlijks rapportje over de ontwikkeling van de gesponsorde kinderen. Dit doen wij de peten toekomen.

Wijziging van adres

Het spreekt voor zich dat adreswijzigingen aan het IHF doorgegeven worden.

Fiscale aftrekbaarheid

Het IHF is een zgn. ANBI organisatie. Giften aan het IHF zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, binnen de door de wetgever gestelde grenzen. Als u een notariële akte laat opmaken of een schenkingsovereenkomst formulier van de belastingdienst, is uw donatie geheel aftrekbaar als periodieke gift.

Hoe geeft u zich als peet op?

Door het invullen van bijgaand formulier kunt u zich als peet opgeven. Ook kunt u nadere informatie opvragen. Door ondertekening van het formulier machtigt u het IHF tevens het door u ingevulde periodieke bedrag te incasseren. Mocht u het niet eens zijn met een afschrijving dan kunt u de bank altijd opdracht geven het bedrag binnen een maand terug te boeken naar uw rekening.

(Onoverkomelijke bezwaren tegen een automatische incasso kunt u aangeven op het formulier.)

Wij hopen dat u een (geheel of gedeeltelijk) peetschap op u wilt nemen en ontvangen graag het formulier ingevuld en ondertekend van u retour.

Het bestuur van het Internationaal Hulpfonds dankt u, namens de ondersteunde scholen en leerlingen, hartelijk voor uw belangstelling.

machtigingsformulier voor incasso.pdf

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...