Azië 

Projecten van het IHF  

Zuid Azië (Nepal, India)

India en Zuid- en Oost-Azië

Het IHF is betrokken bij de volgende projecten in India:

India, Dehra Dun - Nanhi Dunya Vrije School

India, Delhi - Aarambh kleuterklas

India, Hyderabad - vier vrijescholen

India, Kolkota - Navankur peuter/kleuterklas

Andere vrijescholen in India zijn: Tridha en Inodai in Mumbai; de Bangalore Steinerschool in Bangalore (waaraan nog drie aparte kleuterschooltjes verbonden zijn elders in de stad) de PuneSteinerschool in Pune. Incidenteel ontvangt het IHF een hulpvraag van deze scholen, maar zij hebben meer contact met andere vrijeschool-gerelateerde fondsen in andere westerse landen.

Nepal, Kathmandu - Tashi Waldorf School

Nepal, Pokhara - school met BD-bedrijf

Wilt u één van bovenstaande scholen of India/Nepal in het algemeen helpen, dan kunt u geld overmaken onder codenummer 8280 (ZuidWest Azië), met vermelding om welke school en/of welk land het gaat. Als u op een andere manier wilt helpen, bijvoorbeeld door begeleiding of teachertraining te bieden, dan kunt u contact met mij opnemen. Anselma Remmers, , tel. 06 2166 4953.


Oost Azië

China

Het Waldorfonderwijs is in China begonnen in Chengdu in 1993. In dat jaarontmoette de Australische ex-journalist en ervaren vrijeschool leraar Ben Cherry Harry Wong en zijn vrouw Li Zhang in hun theehuis in Chengdu. Zij raakten al snel in een inspirerend gesprek over kunstzinnig en spiritueel Waldorf onderwijs verwikkeld. Dit was voor het echtpaar de aanleiding om hun leven drastisch om te gooien en naar Amerika/Engeland te verhuizen om een opleiding als vrijeschool leraar aldaar te volgen. Acht jaar later is de kiem van de eerste klas uitgegroeid tot een school met acht klassen en zes kleuterklassen die in totaal door 250 kinderen bezocht worden. In 2011 is een nieuw kleurrijk geschilderd gebouw betrokken. In 2012 is de vrijeschool in Chengdu officieel door de Chinese overheid als onderwijsinstelling erkend.

Naast onderwijs aan kinderen biedt de school aan honderden ouders en leraren de mogelijkheid tot vrijeschool leraar te worden opgeleid. De toestroom van studenten is zo groot dat een wachtlijst moest worden aangelegd. Om Chengdu te ontlasten en opleidingsmogelijkheid in het grote China te spreiden zijn onlangs in Guangzhou (Kanton) en Beijing nieuwe lerarenopleidingen gecreëerd. In oktober 2011 is in Chengdu, i.s.m. met San Francisco en Vancouver Island de opleiding voor bovenbouwleraren gestart.

Momenteel zijn er in geheel China 23 lagere school initiatieven en 172 kleuterschool initiatieven. Er is een grote behoefte aan ervaren leraren (momenteel nog uit het buitenland) om het sterk groeiende aantal leraren op te leiden en in de praktijk te begeleiden. In Taiwan bezoeken in drie scholen 525 kinderen klas 1 t/m 10. Op drie andere scholen staat men op het punt een bovenbouw te starten.

De Chinese wijsheid is springlevend en alomtegenwoordig. De vrijeschoolpedagogie krijgt zijn eigen Chinese kleur middels verbindingen met Confucius, Lao Tse, Chinese geneeskunst, kalligrafeer- en schilderkunst, Tai Chi, Chi Gong, acupunctuur etc.

www.chinawaldorf.org

Hancheng en Yinchuan School


Zuidoost Azië

Thailand

Thailand is het enige land in zuidoost Azië, dat geen koloniaal verleden kent. Het land is hierdoor niet in contact gekomen met het Christendom, zoals bv Vietnam (Frankrijk) of de Filipijnen (Spanje). Thailand is door de tijd heen een Boeddhistisch land gebleven. Maar ook zonder christelijke traditie kunnen er Waldorfscholen ontstaan: antroposofie en boeddhisme blijken zeer goed te kunnen samen gaan.

In Thailand bestaan Waldorfscholen sinds 1996. Twee scholen staan in Bangkok: de Panyotai school en de Tripat school (voorheen Tridhaksa). Beiden zijn uitgegroeid tot een volledige school met rond de 300 resp. 200 leerlingen. Het IHF heeft in de beginfase deze scholen gesteund. Sinds kort is een derde school opgericht in Chiang Mai, 700 km ten noorden van Bangkok, de FahKwang School.

Ook is door het IHF de Asian Teachers’ Training (ATT) opgericht, een training voor leerkrachten uit de hele Aziatische regio, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Aanvankelijk bood de Tridhaksa school onderdak aan deze training. De ATT bleek echter zo’n succes dat naar een grotere locatie in Bangkok werd uitgeweken. Nu na 10 jaar en met meer dan 100 deelnemers kan de ATT zichzelf onderhouden. Jaarlijks dragen ook Nederlandse leerkrachten nog steeds bij aan de training.

Bangkok, Asian Teacher Training (ATT)

Bangkok, Tripat School

Bangkok, Panyotai Waldorf School

Bangkok, Tridhaksa School

Chiang Mai, Fah Kwang School

Vietnam

Vietnam is ondanks de economische groei van de laatste decennia nog steeds een arm land, en dat vertaalt zich naar de scholen in gebrekkige hygiëne, schaarste aan gezond drinkwater en ouders, die geen of weinig schoolgeld kunnen betalen. De communistische regering bevordert alleen hun eigen op prestatie gerichte schoolsysteem en heeft weinig begrip voor andere typen van onderricht.

Stuwende kracht achter de Waldorfscholen in Vietnam is Thanh Cherry, leerkracht en trainer, die na de Vietnamoorlog naar haar geboorteland terugkeerde, en zich het lot van de kinderen van het weeshuis DieuGiac in Ho Chi Minh City aantrok. Dit weeshuis, dat nog stamt uit de Franse koloniale tijd, wordt geleid door een Boeddhistisch nonnenklooster, en nog jaarlijks worden er kinderen te vondeling gelegd op de stoep van het weeshuis. Thanh is toen gestart met het Vietnam Childrens’ Project (VCP), een Australisch initiatief, dat de Vietnamese Waldorf-scholen ondersteunt.

Op dit moment zijn er drie Waldorfkleuterscholen in Vietnam, alle drie gelegen in Ho Chi Minh City. Gebouwen zijn met hulp van het VCP betaald en kinderen worden gesponsord. Voor de driekleuterscholen wordt door Thanh een training van drie jaar gegeven aan de leidsters (10 weekenden per jaar), afsluitend met een certificaat. Het Nederlandse IHF is samen met het Duitse en het Australische hulpfonds een van de steunpilaren van het VCP.

Ho Chi Minh City, Dieu Giac Child Centre

Ho Chi Minh City, Thanh Lan Kindergarten

Ho Chi Minh City, Tho Trang Child Centre

Filipijnen

In de Filipijnen bestaat het Waldorfonderwijs sinds 1994.

De eerste school, de Manilla Waldorf School (MWS), werd opgericht in de garage van een van de eerste leerkrachten. Van een kleine, achtergesteld schooltje, is MWS uitgegroeid tot een volledige school, van kleuterschool tot klas 12, met 200 leerlingen en verschillende afstudeerrichtingen.

De Acacia School, ten zuiden van Manilla, werd het volgende school initiatief, opgericht in 2003. Het heeft nu 90 leerlingen van kleuterschool tot klas 9.

In 2005 werd in Iloiloop het eiland Panaytussen de rijstvelden de GamotCogon School opgericht met als doel het Waldorfonderwijs toegankelijk te maken voor de arme gemeenschappen rond de school.

Deze drie scholen zijn erkend door de Duitse Federatie als Waldorfschool. Daarnaast is er nog een school in Manilla, die al 5 jaar bestaat (KoliskoWaldorf School) en er zijn kleuterschoolinitiatieven in Baguio, Palawan, Cagayan de Oro en Davao. Op vele andere plaatsen is belangstelling om te starten met een kleuterschool. De enorme toename aan Waldorf scholen in de Filipijnen heeft ertoe geleid dat de bestaande scholen zijn begonnen met het werken aan een samenwerkingsorganisatie, dat nu gestalte krijgt.

Iloilo, Gamot Cogon School

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

© Internationaal Hulpfonds 2003-2018

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...