Waldorf kleuterschool Jabuka, Phoenix project 

Projecten in Oost-Europa

Bosnië-Herzegowina, Sarajevo

Het is een prachtige plek, bovenaan de heuvel aan de oostelijke oever van de rivier Miljacka, die door de stad loopt. Er is vrij uitzicht over de hele stad. De berghelling loopt stijl, en de tuin is trapsgewijs aangelegd. Al spelende oefenen de kinderen hun evenwicht in de oase van een tuin, met een klimtoren voorzien van zon, maan en ster. De tuin is van de buren afgescheiden met een gegolfde schutting van houten planken die in de kleuren van de regenboog geschilderd zijn. De ene buurtuin is overwoekerd met onkruid, dat binnendringt in het leegstaande kapotgeschoten huis.

4

Deze multi-etnische en multi-religieuze kleuterschool is gestart na de oorlog, en groeit. Het heeft 2 klassen, met uitbreidingsmogelijkheid voor een 3e. Tevens is een creche voor de kleinsten gestart. Het team van de kleuterschool telt 4 pedagogische medewerksters, een kok en een stagiaire. Niemand werkt er “zwart”, wat voor deze omgeving niet vanzelfsprekend is. Zowel het team als de kinderen zijn van gemengde afkomst: Bosnische moslims, Kroatisch-Katholiek en Servisch-Orthodox. De religieuze feesten worden gemeenschappelijk gevierd.

1

Er is inmiddels vraag naar een goede creche. De etage boven de kleuterklas is geschikt gemaakt voor deze groep heel jonge kinderen. Tevens is er behoefte aan naschoolse opvang. Dit is nu realistischer en meer haalbaar dan een vrije school, omdat de staat geen particuliere scholen ondersteunt. Om dit te kunnen realiseren is meer geld nodig. De staat laat zich positief uit over deze school, maar dat gaat niet gepaard met een financiёle ondersteuning.

5

Phoenix, opdat uit de as herrijzen mag nieuwe hoop, nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen, voor een nieuwe generatie, die een speciale opgave heeft met de opbouw van deze gecompliceerde plek in Oost-Europa.

Wilt U dit initiatief ondersteunen, dan kunt u uw schenking storten op rekeningnummer van het Internationaal Hulpfonds 212195050 ovv Phoenix code 9337.

pagina afdrukkenShare on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInTell a friend

Internationaal Hulpfonds 2003-2017

naar bovennaar de bovenkant van de pagina...